Chcete se připojit k naší jedinečné rodině?

SDÍLEJTE NAŠI CHUŤ DO ŽIVOTA

SDÍLEJTE NAŠI CHUŤ DO ŽIVOTA

Ve společnosti Vandemoortele se řídíme firemním sloganem „Shaping a tasty future“ jenž ztělesňuje naše poslání, čímž je přinášet mimořádnou chuť, protože věříme, že jídlo by mělo být zdrojem radosti.

Prostřednictvím sloganu naší značky „Sdílejte naši chuť do života“ chceme, abyste toto poslání plnili s námi. Společně. Vážíme si vás jako osoby, aktivně vás podporujeme při vašem profesním růstu a zároveň se staráme o vaši budoucnost. Připojte se k naší malé jedinečné rodině a pojďme společně vyrábět produkty, které si zamilujete vy i celý svět.

VÁŽÍME SI NAŠÍ JEDINEČNÉ MALÉ RODINY

Naši zaměstnanci jsou srdcem naší společnosti a dodávají naší organizaci chuť. Vážíme si každého z nich, prioritizujeme pohodu našich zaměstnanců a podporujeme jejich profesní růst. Jako globální rodinná firma věříme v lidský přístup, kde se každý cítí vítán a ceněn. Abychom vytvořili kulturu spolupráce a integrace, dbáme na otevřenou komunikaci a dobrý vztahy  v rámci celé společnosti.

Podporujeme sounáležitost, klademe důraz na spolupráci a týmovou práci v prostředí, kde se naši zaměstnanci cítí rovnoměrně zapojeni, podporováni a oceňováni. V organizaci, která se vyznačuje rozmanitostí kultur, podporujeme diverzitu a inkluzivitu a motivujeme každého jednotlivce, aby naší společnosti přispíval svým jedinečným talentem a nápady. Snažíme se vytvořit pracoviště, kde společně slavíme úspěchy, sdílíme vzájemné úsměvy a nacházíme radost ve všem, co děláme.

CENÍME SI VÁS JAKO OSOBNOSTI

Ve společnosti Vandemoortele si vážíme každého zaměstnance a oceňujeme jeho jedinečný přínos, který vede k úspěchu celého týmu. Klademe velký důraz na to, aby naši zaměstnanci měli dostatečnou svobodu při budování své vlastní profesní kariéry.

Proto vytváříme prostředí, kde podporujeme a rozvíjíme individuální přínosy a nápady, a chceme, aby se naši zaměstnanci nebáli převzít kontrolu, hledali vhodná řešení a věřili ve své vlastní síly.

Ceníme si přátelské atmosféry, kde je dostatečný prostor pro smysluplné rozhovory, aktivní naslouchání a konstruktivní zpětnou vazbu.

Chceme svým zaměstnancům nabízet způsob práce, kde je možno zkloubit pracovní cíle s osobním životem. Uznáváme důležitost rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a celkové pohody a poskytujeme každému příležitost k růstu a rozvoji v přívětivém a flexibilním pracovním prostředí.

PODPORUJEME VAŠI PROFESNÍ KARIÉRU

Věříme v sílu svých zaměstnanců a v hodnotu jejich práce a podporujeme jejich kariérní cíle tím, že jim nabízíme interní mobilitu a možnosti pracovního postupu.

Vycházíme vstříc individuálním ambicím a svým zaměstnancům nabízíme čtyři možnosti, jak přistupovat k jejich vlastní kariéře: rozšířit – prohloubit – zachovat nebo vést. To jim dává možnost realizovat vlastní cíle a zvyšuje jejich motivaci a pracovní spokojenost. Povzbuzujeme své zaměstnance při tvorbě vlastní úspěšné kariéry a důvěřujeme jim, že za ni převezmou odpovědnost.

Díky různým vzdělávacím programům a školením pro profesní růst mohou naši zaměstnanci rozvíjet nové kompetence, získávat další znalosti a zkušenosti v rámci svého profesního růstu.  

Své zaměstnance motivujeme, aby sdíleli své kariérní cíle, a podporujeme kulturu otevřené komunikace. Můžeme jim tak poskytnout možnosti, které odpovídají jejich cílům, a podpořit je v našem společném poslání, tj. utvářet chutnou budoucnost.

ZÁLEŽÍ NÁM NA VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Ve společnosti Vandemoortele věříme, že budoucnost je v našich rukou. Naši zaměstnanci mohou vytvářet lepší zítřky pro své rodiny, naši společnost a svět kolem nás. Věříme, že péče o budoucnost začíná péčí o naše blízké, o naši malou jedinečnou rodinu.

Proto se snažíme poskytovat stabilní a příznivé pracovní prostředí, které klade maximální důraz na bezpečnost, ochranu a celkovou pohodu našeho týmu.

Nabízíme příležitosti k růstu a jistotu zaměstnání, což našim zaměstnancům umožňuje přijímat nové výzvy a rozšiřovat vlastní obzory v rámci naší společnosti, aby si mohli vytvořit svou vlastní úspěšnou profesní budoucnost.

Investujeme do budoucnosti naší společnosti prostřednictvím inovací, výzkumu a vývoje, a zajišťujeme tak pro své zaměstnance pracovní prostředí, které je spolehlivé a připravené i na výzvy budoucnosti.

DĚLÁME VÝROBKY, KTERÉ SI ZAMILUJETE

Jsme tým vášnivých milovníků jídla. V rámci našeho poslání utvářet chutnou budoucnost se snažíme nabízet širokou škálu potravinářských řešení, která propojují lidi, kultury i tradice. Náš tým má tu čest, že může dodávat světu chuť díky výrobkům, které si zamiloval, a my jej chceme na této smysluplné cestě podporovat.

Povzbuzujeme své zaměstnance, aby si zachovali nadhled a vytvářeli ty nejlepší chutě, nejlepší kvalitu a nejlepší služby, které nejen splňují současné potřeby, ale rovněž předvídají budoucí požadavky. Nabízíme inovativní, čisté a zdravé pracoviště, kde mohou naši zaměstnanci tvořit s vášní, vyrábět s radostí a šířit s láskou výrobky do světa. Není pochyb, že si naši zákazníci a spotřebitelé tyto výrobky zamilují.

Přidejte se k naší jedinečné rodině!